NAŠE STORITVE

OGREVANJE

( centralno ogrevanje, talno/stensko ogrevanje, radiatorsko ogrevanje, toplotne črpalke, lesna biomasa, solarni kolektorji )

PREZRAČEVANJE

(prezračevanje in hlajenje, klimatizacija )

VODOVOD

(vodovodne instalacije, kompletni vodovodni sistemi in zunanji vodovodi)

PLINSKE INSTALACIJE

(notranje in zunanje plinske instalacije)

Instalacije izvajamo tako na individualnih kot tudi stanovanjskih gradnjah, poslovnih prostorih in industrijskih objektih.

IZVEDBA KOGENERACIJE

Kogeneracija oziroma soproizvodnja je hkratna proizvodnja električne (in/ali mehanske) energije in koristne toplotne energije v istem procesu iz istega vira primarne energije. Kogeneracija bistveno učinkoviteje pretvarja primarno energijo v električno energijo in koristno toploto od ločene proizvodnje elektrike in koristne toplote. Ponujamo načrtovanje in projektiranje sistemov, izdelavo sistemov na ključ od ideje do izvedbe, izdelavo ocene izvedljivosti ter montažo in servis.

DALJINSKO OGREVANJE

Izvedba kotlovnice znotraj/zunaj objekt, izvedba toplovodnih sistemov

KOTLOVNICE NA BIOMASO

Izvedba ogrevanja na lesno biomaso z okolju prijaznimi gorivi kot so sekanci in peleti.

Sprotno spremljanje delovanja proizvodnih sistemov je ključno za zagotavljanje proizvodnje energije v skladu z načrtovanimi cilji. Z energetskim upravljanjem objektov pa prevzamemo tudi skrb za učinkovito delovanje sistemov in izvajanje potrebnih ukrepov za optimiranje proizvodnih rezultatov.

Izvajamo izvedbo energetskih pregledov:

 • pripravo analiz in nabor predlaganih dodatnih ukrepov za doseganje potencialov proizvodnje
 • tehnično in finančno svetovanje pri novih investicijah, 
 • izvedbo ukrepov za povečanje proizvodnje energije,
 • izvedbo ukrepov za povečanje proizvodnje energije,
 • izvajanje rednega vzdrževanja in meritev učinkov izvedenih ukrepov,
 • nadzor nad izvedbo zunanjih izvajalcev, 
 • vodenje potrebne dokumentacije, 
 • zagotavljanje minimalnih standardov in zahtev zakonodaje in drugo

Več kot 12 let delovnih izkušen s kapitalskih trgov je zagotovilo za skrbno pripravo analiz izbranih surovin iz svetovnih trgov ter na podlagi rezultatov oblikovati primerno strategijo za naročnika. V času izjemnih cenovnih nihanj, je ključno dobro poznavanja trga, ki pripomore k pripravi letnih planov. Za vas izvajamo poslovno svetovanje za energetsko industrijo - predvsem z električno energijo, nafto in plinom in obnovljivimi viri energije. Na podlagi analiz se oblikujejo poročila s ciljem informiranja vodilnih managerjev pri strateških odločitvah.

 • Raziskava in analiza finančnih trgov
 • Priprava tedenskih/mesečnih/letnih poročil
 • Podpora pri strateških odločitvah
 • Management nabavnih virov

ZAUPAJO NAM

 • juteks
 • kd
 • onkološki-1
 • petrol
 • schiedel
 • unior
 • as
 • sipro
 • uprastan